Οι εξαγωγές γρανίτη και μαρμάρου της Βραζιλίας το Α΄ Τρίμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι εξαγωγές γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας το Α’ Τρίμηνο 2021?

Η Βραζιλία είναι από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες γρανιτών και μαρμάρων στον κόσμο. Ωστόσο οι εξαγωγές της περιορίζονται σε τρεις κύριους προορισμους, τις Η.Π.Α. την Κίνα και την Ιταλία. Με αυτό το δεδομένο, η έξαρση της πανδημίας COVID-19 που έπληξε ιδιαίτερα τις συγκεκριμένες χώρες – προορισμούς επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές της Βραζιλίας το Α΄ Τρίμηνο 2020. 

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

 

Το Α΄ Τρίμηνο οι εξαγωγές της Βραζιλίας ανέκαμψαν καταγράφοντας σημαντική άνοδο ιδιαίτερα στους επεξεργασμένους γρανίτες και μάρμαρα. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας μεταξύ των σχετικών τριμήνων.

Η ραγδαία άνοδος των εξαγωγών του Α΄ Τριμήνου 2021 ξεπέρασε όχι μόνο τα επίπεδα του 2020 αλλά και του 2019 ιδιαίτερα στις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση προς τις Η.Π.Α. οι οποίες απορροφούν περίπου το 80% των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας. Η μέση τιμή ανά τόνο σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο στα επεξεργασμένα μάρμαρα από τους επεξεργασμένους γρανίτες.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι εξαγωγές ακατέργαστου γρανίτη και μαρμάρου. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) των εξαγωγών ακατέργαστων γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας μεταξύ των σχετικών τριμήνων.

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι στους ακατέργαστους γρανίτες η αξία εξαγωγών παρέμεινε οριακά σταθερή με μικρή άνοδο στην ποσότητα. Αντίθετα στα ακατέργαστα μάρμαρα βλέπουμε την μεγάλη αύξηση στην αξία και την μικρή πτώση στην ποσότητα. Οι συνολικές εξαγωγές επηρεάστηκαν θετικά από την άνοδο των εξαγωγών προς την Κίνα που αποτελεί τον κύριο προορισμό των εξαγωγών ακατέργαστων γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας. Αντίθετα, αρνητικά επηρεάστηκαν από την μεγάλη πτώση προς την Ιταλία, τον δεύτερο κύριο προορισμό των εξαγωγών της Βραζιλίας.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones a.

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures.

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstone.

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]