Οι εξαγωγές μαρμάρων και γρανιτών της Πορτογαλίας το Α΄ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Διαφορετική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές μαρμάρων και γρανιτών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι εξαγωγές γρανιτών κατέγραψαν μεγάλη άνοδο, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2021, τόσο στην αξία όσο και την ποσότητα.

Οι εξαγωγές μαρμάρων αυξήθηκαν σε αξία αλλά υποχώρησαν στην ποσότητα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών μαρμάρων και γρανιτών της Πορτογαλίας μεταξύ των Α΄ τριμήνων του 2021 και του 2022.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η πτώση στην ποσότητα των μαρμάρων οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα. Η πτώση θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, ωστόσο, συγκρατήθηκε από την αύξηση των εξαγωγών προς την Ινδία. Η άνοδος στην αξία οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων προς περισσότερους προορισμούς.

Στις εξαγωγές γρανίτη η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών τόσο των ακατέργαστων όσο και των επεξεργασμένων γρανιτών προς την Ισπανία. Μεγάλη άνοδο κατέγραψαν και οι εξαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών προς τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Α΄ τρίμηνο η αξία εξαγωγών των μαρμάρων ξεπέρασε τα 28 εκατομμύρια ευρώ ενώ των γρανιτών τα 34 εκατομμύρια ευρώ.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]