Οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ινδίας το πρώτο εξάμηνο του 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ραγδαία άνοδος καταγράφεται στις εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ινδίας  μεταξύ των Α΄ Εξαμήνων 2020 – 2021 σηματοδοτώντας την ολική επαναφορά στα προ πανδημίας επίπεδα. Οι εξαγωγές του Α΄ Εξαμήνου ξεπέρασαν ακόμη και τις εξαγωγές το Α΄ Εξαμήνου 2019 και σημείωσαν αύξηση στην αξία εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου κατά +6,43%, του γρανίτη κατά +20,92% και των κεραμικών κατά +57,35%.

Άνοδος σημειώθηκε και μεταξύ Α΄ Τριμήνου και Β΄ Τριμήνου 2021 στην αξία εξαγωγών μαρμάρου και γρανίτη ενώ στα κεραμικά καταγράφηκε μικρή πτώση. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) μεταξύ Α΄ Εξαμήνων 2020 – 2021 και Α΄ Τριμήνου και Β΄ Τριμήνου 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον Πίνακα παρατηρούμε την ραγδαία άνοδο μεταξύ Α΄ Εξαμήνων 2020 – 2021 σε όλα τα υλικά αλλά και την περιορισμένη άνοδο μεταξύ Α΄ Τριμήνου και Β΄ Τριμήνου 2021 στα μάρμαρα και τους γρανίτες και την μικρή πτώση στα κεραμικά. Οι δυσκολίες στην παράδοση υλικών λόγω της σημαντικής έλλειψης κοντέινερ και η αύξηση του κόστους στις μεταφορές επηρεάζουν τις εξαγωγές της Ινδίας.

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι η Ινδία αυτή την στιγμή βρίσκεται στα πρόθυρα ενεργειακής κρίσης καθώς τα χαμηλά αποθέματα άνθρακα δεν είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας σε ενέργεια. Αιτία είναι η μεγάλη άνοδος της παραγωγής μετά την πανδημία που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

Κεραμικά:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]