Οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ινδίας το πρώτο τρίμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Η Ινδία κατά την έξαρση της πανδημίας το 2020 κατάφερε να αυξήσει την αξία εξαγωγων σε σχέση με το 2019, στα κεραμικά κατά +17,56% και τους γρανίτες κατά +2,35% ενώ αντίθετα στα μάρμαρα σημείωσε πτώση κατά -6,77%. Το πρώτο τρίμηνο 2021 η μείωση των κρουσμάτων του  COVID-19 έδωσαν ώθηση στις ινδικές βιομηχανίες οδηγώντας σε αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των συνολικών εξαγωγών μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ινδίας μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 και του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγέας γρανιτών στον κόσμο. Στα κεραμικά, η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια την οδήγησε στη τέταρτη θέση μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών παγκοσμίως. Οι εξαγωγές μαρμάρου, σε σχέση με τους γρανίτες και τα κεραμικά είναι πολύ χαμηλότερες.

Κύριος προορισμός των εξαγωγών γρανίτη της Ινδίας είναι η Κίνα, οι Η.Π.Α. και το Βιετνάμ. Στα κεραμικά είναι η Σαουδική Αραβία, οι Η.Π.Α. και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα μάρμαρα είναι κυρίως οι Η.Π.Α.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

Κεραμικά:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]