Οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας το πρώτο εξάμηνο του 2021

Photo by Megan Andrews on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας επανέρχονται αγγίζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα.

Την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές μαρμάρου με τον γρανίτη και τα κεραμικά να ακολουθούν. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) μεταξύ Α΄ Εξαμήνων 2020 – 2021 και Α΄ Τριμήνου και Β΄ Τριμήνου 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον πίνακα παρατηρούμε την μεγάλη άνοδο των εξαγωγών μαρμάρου και στις δύο συγκριτικές περιόδους. Οι χώρες – προορισμοί που οδήγησαν την αύξηση των εξαγωγών μαρμάρου είναι η Κίνα με τα ακατέργαστα και οι Η.Π.Α. με τα επεξεργασμένα.

Στις εξαγωγές γρανίτη η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων προς τις χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας της Γαλλίας και της Πολωνίας.

Στα κεραμικά η αύξηση οφείλεται στις χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις Η.Π.Α.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

Κεραμικά:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]