Οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας το πρώτο τρίμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Μειώθηκαν ή αυξήθηκαν οι εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας το πρώτο τρίμηνο του 2021?

Διαφορετικό αντίκτυπο είχε η πανδημία στις εξαγωγές μαρμάρου, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας. Μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου κατά -20,85%, των επεξεργασμένων γρανιτών κατά -6,21% και των κεραμικών κατά -0,18%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, οι εξαγωγές το 1ο τρίμηνο του 2021 δείχνουν σημάδια βελτίωσης.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

*Προϊόντα Μαρμάρου

Στις συνολικές εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου συνεχίζεται η πτωτική πορεία με την αξία εξαγωγών του 1ου τριμήνου 2021 να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων πέντε ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των συνολικών εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου της Ιταλίας μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 και του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2021:

Η πτώση μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 στις συνολικές εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α. και την Σαουδική Αραβία. Η αύξηση που καταγράφηκε στις εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα περιόρισε την συνολική πτώση.

Οι εξαγωγές μεταξύ του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου 2021 επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α., Κίνα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο.

*Επεξεργασμένοι Γρανίτες

Οι εξαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών καταγράφουν συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η αξία εξαγωγών του 1ου τριμήνου 2021 είναι η υψηλότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών της Ιταλίας μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 και του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2021:

Η άνοδος μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών προς τις χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα προς την Γερμανία, την Ελβετία, την Γαλλία, την Αυστρία και την Πολωνία.

Οι εξαγωγές μεταξύ του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου 2021 επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση των εξαγωγών προς την Γερμανία και τις Η.Π.Α.

*Κεραμικά

Οι εξαγωγές κεραμικών επηρεάστηκαν λιγότερο από την πανδημία με την αξία εξαγωγών του 1ου τριμήνου 2021 να είναι η υψηλότερη των τελευταίων πέντε ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών κεραμικών της Ιταλίας μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021 και του τελευταίου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2021:

Στον Πίνακα παρατηρούμε την συνεχή άνοδο κεραμικών της Ιταλίας που οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα προς την Γαλλία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ελβετία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

*Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Επεξεργασμένοι Γρανίτες:

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Κεραμικά:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]