Οι εξαγωγές μαρμάρου της Πορτογαλίας το 2021

Eltrak - Cat banner ad

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές μαρμάρου της Πορτογαλίας το 2021 σε σχέση με το 2020 αγγίζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές μαρμάρου της Πορτογαλίας κατέγραφαν συνεχή άνοδο, κυρίως, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την Κίνα.

Οι μαζικές επενδύσεις κινεζικών επιχειρήσεων στην Πορτογαλία από το 2010 ισχυροποιήσαν τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εξαγωγές μαρμάρου. Χαρακτηριστικά, μεταξύ του 2017 και του 2021 οι εξαγωγές μαρμάρου προς την Κίνα κατέγραψαν αύξηση στην αξία κατά +321,82% και στην ποσότητα κατά +224,48%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Φτάνοντας στο 2021, στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των συνολικών εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας μεταξύ του 2020 και του 2021:

Η άνοδος των συνολικών εξαγωγών οδηγείται από την αύξηση των εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερές. Στις υπόλοιπες κύριες αγορές, εκτός της Κίνας, μικρή άνοδο σημείωσαν οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. και την Ινδία. Κλείνοντας, αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία πτώση των εξαγωγών προς τη Σαουδική Αραβία των τελευταίων ετών που συνεχίστηκε και το 2021.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]