Οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας το 2021

Eltrak - Cat banner ad

Μετά από συνεχόμενες πτωτικές χρονιές, οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας ανακάμπτουν και επανέρχονται στα προ πανδημίας επίπεδα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Τουρκικές επιχειρήσεις μαρμάρου κατάφεραν να καλύψουν τις απώλειες σε συγκεκριμένες αγορές και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία και τα εμπόδια στις μεταφορές.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών μαρμάρου της Τουρκίας μεταξύ 2020 – 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 2017 – 2021 οι εξαγωγές ακατέργαστων γρανιτών καταγράφουν συνεχή πτώση, ενώ των επεξεργασμένων συνεχή άνοδο. Η πτώση των ακατέργαστων γρανιτών οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα, ενώ η άνοδος των επεξεργασμένων οφείλεται στη αύξηση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α.. Ειδικότερα, μεταξύ 2017 – 2021 οι εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα σημείωσαν πτώση  -38,31% στην αξία και -35,85% στην ποσότητα. Το ίδιο διάστημα στις εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α. σημειώθηκε αύξηση στην αξία κατά +45,19% και την ποσότητα +56,17%.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]