Οι εξαγωγές μηχανημάτων κοπής και λείανσης πέτρας της Ιταλίας το Α΄ Τρίμηνο 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι εξαγωγές μηχανημάτων κοπής και λείανσης πέτρας της Ιταλίας το Α΄ Τρίμηνο 2021?

Η Ιταλία είναι ο παλαιότερος κατασκευαστής και μεγαλύτερος εξαγωγέας μηχανημάτων κοπής και λείανσης πέτρας στον κόσμο. Η πανδημία COVID-19 και το lockdown οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εξαγωγών το 2020. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία του Α΄ Τριμήνου 2021, δείχνουν ανάκαμψη των εξαγωγών και επαναφοράς στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μεταξύ των πρώτων τριών μηνών 2020 – 2021, των τελευταίων τριών μηνών του 2020 και των πρώτων τριών μηνών του 2021 των εξαγωγών των μηχανημάτων κοπής και λείανσης πέτρας της Ιταλίας.

Στα μηχανήματα κοπής (Hs Code: 84641000) η άνοδος μεταξύ των πρώτων τριών μηνών 2020 – 2021 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α., την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Η  μικρή άνοδος μεταξύ των τελευταίων τριών μηνών του 2020 και των πρώτων τριών μηνών του 2021 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών προς την Ινδία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Γερμανία.

Στα μηχανήματα λείανσης (Hs Code: 84642080) η μεγάλη άνοδος μεταξύ των πρώτων τριών μηνών 2020 – 2021 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς την Πορτογαλία, την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και τις Η.Π.Α.

Η πτώση μεταξύ των τελευταίων τριών μηνών του 2020 και των πρώτων τριών μηνών του 2021 οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών προς την Γαλλία, τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

84641000: Sawing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold-working glass (excl. machines for working in the hand).

84642080: Grinding or polishing machines, for working stones, concrete, asbestos cement or similar mineral substances (excl. for cold-working glass, hand-operated machines and machines for working semiconductor wafers).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]