Οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Πορτογαλίας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου της Πορτογαλίας το 2020?

Πτώση κατέγραψαν οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Πορτογαλίας το 2020 σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat μεταξύ 2019 – 2020 καταγράφηκε μείωση στην αξία εξαγωγών κατά -17,47% ενώ στην ποσότητα -24,17%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στα ακατέργαστα μάρμαρα μεταξύ 2019 – 2020 καταγράφηκε  πτώση στην αξία κατά -29,39% και στην ποσότητα κατά -38,12%. Η πτώση οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα που απορροφά πάνω από το 50% των ακατέργαστων μαρμάρων της Πορτογαλίας.

Στα επεξεργασμένα μάρμαρα μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία κατά -10,81% ενώ στην ποσότητα σημειώθηκε αύξηση κατά +14%. Η πορεία των επεξεργασμένου μαρμάρου επηρεάστηκε από την ραγδαία αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα. Τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών δείχνουν ότι οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Πορτογαλίας προς την Κίνα ήταν ελάχιστες. Ωστόσο, μεταξύ 2019 – 2020 σημείωσαν αύξηση στην αξία κατά +520% και στην ποσότητα κατά +1293%. Η απότομη άνοδος συνεχίστηκε και το 2020 καταγράφοντας αύξηση, σε σχέση με το 2020, στην αξία κατά +196% και στην ποσότητα κατά +307%.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μηνιαίες μεταβολές (%) των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας μεταξύ 2019 – 2020.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την πτώση καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς με εξαίρεση τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 η πτώση, λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 και των lockdown, είναι μεγάλη. Το δεύτερο εξάμηνο βελτιώνονται ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν τον χαμηλό ρυθμό ανάκαμψης κυρίως όσον αφορά την αξία εξαγωγών. Ο μήνας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ήταν ο Ιούλιος ενώ με τις χαμηλότερες ήταν ο Αύγουστος.

Στους κύριους προορισμούς, εκτός της Κίνας που προαναφέραμε, πτώση σημειώθηκε στις εξαγωγές προς την Σαουδική Αραβία στην αξία κατά -6,5% και στην ποσότητα κατά -6,15%, την Γαλλία κατά -16,48% στην αξία και -35,51% στην ποσότητα και τις Η.Π.Α. κατά -22,12% ενώ στην ποσότητα σημειώθηκε αύξηση κατά +8,56%.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]