Οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Τουρκίας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ανθεκτικότητα στις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19 έδειξαν οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας.

Λαμβάνοντας υπόψη, τηρουμένων των αναλογιών, την πορεία των υπόλοιπων μεγάλων εξαγωγέων μαρμάρου, η Τουρκία κατάφερε να περιορίσει δραστικά την πτώση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Turkey Statistical Institute (TURKSTAT), οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Τουρκίας μεταξύ 2019 – 2020 κατέγραψαν πτώση στην αξία -7,41% ενώ στην ποσότητα -10,11%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Οι τουρκικές επιχειρήσεις μαρμάρου έδειξαν υψηλή προσαρμοστικότητα, αντοχές και γρήγορα αντανακλαστικά. Η συνεχιζόμενη πτώση των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου κυρίως προς την Κίνα αλλά και την Ινδία, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και την αναζήτηση νέων αγορών. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου του 2020 οι οποίες σημείωσαν άνοδο σε σχέση με το 2019 κατά +6,81% στην αξία και +12,45% στην ποσότητα. Αντίθετα οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου κατέγραψαν πτώση στην αξία -22,86% και στην ποσότητα -22,31%.

Η ώθηση που δόθηκε στις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου διαφοροποίησε την σύνθεση των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου της Τουρκίας. Το 2019 το μερίδιο των επεξεργασμένων μαρμάρων ήταν στην αξία 52,07% και την ποσότητα 35,10%. Για το 2020 το μερίδιο είναι 60,07% στην αξία και 43,91% στην ποσότητα. Στα ακατέργαστα μάρμαρα αντίστοιχα, το 2019 το μερίδιο στην αξία ήταν 47,93% και στην ποσότητα 64,9%. Το 2020 το μερίδιο είναι 39,93% στην αξία και 56,09% στην ποσότητα.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μηνιαίες μεταβολές των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου της Τουρκίας μεταξύ 2019 – 2020.

Στον Πίνακα βλέπουμε την πτώση των εξαγωγών κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας Covid-19 και των lockdown. Ωστόσο η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών του δεύτερου εξαμήνου, σε σχέση με το πρώτο, κατά +39,56% στην αξία και +49,49% στην ποσότητα, περιόρισαν την συνολική πτώση.

Στους κύριους προορισμούς των προϊόντων μαρμάρου της Τουρκίας μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στις εξαγωγές προς την Κίνα κατά -22,09% στην αξία και -21,56% στην ποσότητα, προς την Ινδία -31,21% και την ποσότητα -27,17%. Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. κατά +13,91% στην αξία και +22,34% στην ποσότητα, την Σαουδική Αραβία κατά +11,3% στην αξία και +17,24%.  

 

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]