Οι εξαγωγές των μεγαλύτερων προμηθευτών επεξεργασμένου μαρμάρου μεταξύ 2019 – 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των χωρών Βραζιλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κίνας, Πορτογαλίας και Τουρκίας?

Βραζιλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Πορτογαλία, Τουρκία αντιπροσωπεύουν σε αξία πάνω από το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών  επεξεργασμένου μαρμάρου. Μεγαλύτερος εξαγωγέας είναι η Κίνα ακολουθεί η Τουρκία και η Ιταλία. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Βραζιλία υπολείπονται κατά πολύ στην αξία εξαγωγών σε σύγκριση με τις τρεις πρώτες χώρες παρόλα αυτά εξάγουν μεγάλες ποσότητες με υψηλή αξία.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 ήρθε για να περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικών πετρωμάτων. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την σύγκριση των μεταβολών στην αξία και την ποσότητα εξαγωγών μεταξύ 2019 – 2020 προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία που βλέπουμε στον Πίνακα που ακολουθεί.

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες, η πανδημία Covid-19 και τα lockdown επηρέασαν θετικά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Βραζιλίας και της Τουρκίας. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών των δύο χωρών προς τις Η.Π.Α.. Η Βραζιλία και η Τουρκία, από την έναρξη του εμπορικού πολέμου μεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας και έπειτα, αυξάνουν τις εξαγωγές τους προς τις Η.Π.Α. αποσπώντας μερίδια από την Κίνα. Η μέση τιμή ανά τόνο της Βραζιλίας κατέγραψε πτώση σε σχέση με το 2019 κατά -8,51% και της Τουρκίας κατά -4,32%.

Η Κίνα κόντρα στο ξέσπασμα της πανδημίας και τον εμπορικό πόλεμο κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση αυξάνοντας τις εξαγωγές κυρίως προς το Βιετνάμ και την Σαουδική Αραβία.  Η μείωση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. συνεχίστηκε και το 2020 ωστόσο με χαμηλότερο ποσοστό από ότι το διάστημα 2018 – 2019. Η μέση τιμή ανά τόνο κατέγραψε αύξηση σε σχέση με το 2019 κατά +10,15%.

Η Ιταλία δέχτηκε βαρύτατο πλήγμα από τη πανδημία και τα lockdown ωστόσο τηρουμένων των αναλογιών διατήρησε τις εξαγωγές της σε υψηλό επίπεδο λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και του περιορισμού της πτώσης προς τις Η.Π.Α.. Η μέση τιμή ανά τόνο σημείωσε άνοδο σε σχέση με το 2019 κατά +2,71%.

Η Ελλάδα κατέγραψε πτώση κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αύξηση των εξαγωγών προς την Σαουδική Αραβία βοήθησε στον περιορισμό της συνολικής πτώσης. Η μέση τιμή ανά τόνο κατέγραψε πτώση σε σχέση με το 2019 κατά -10,43%.

Η Πορτογαλία είναι η μόνη χώρα μεταξύ των υπολοίπων που κατέγραψε πτώση στην αξία και αύξηση στην ποσότητα των εξαγωγών οδηγώντας στην μείωση της μέσης τιμής ανά τόνο κατά -19,6%. Η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα με πολύ χαμηλή μέση τιμή ανά τόνο επηρέασε καθοριστικά το σύνολο.

Η Ισπανία κατέγραψε πτώση στην αξία και την ποσότητα ωστόσο αύξησε την μέση τιμή ανά τόνο κατά +11,36%. Σε όλους τους κύριους προορισμούς των επεξεργασμένων μαρμάρων της Ισπανίας καταγράφηκε πτώση με μόνες εξαιρέσεις την Γαλλία και το Μαρόκο.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]