Πορτογαλία: καλές εξαγωγές κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές των πορτογαλικών προϊόντων από πέτρα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ανήλθαν στο ποσό των άνω των 374 εκατ. ευρώ για περίπου 1,6 εκατ. τόνους, με αύξηση, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, κατά +14,22% σε αξία και -4,5% σε ποσότητα.

Η μέση τιμή ανά τόνο που εξήχθη τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ανήλθε σε 235,02€/τόνο, παρουσιάζοντας αύξηση +19,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το 57% των πορτογαλικών εξαγωγών φυσικών λίθων κατευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η εξωευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει το 43% του συνόλου των εξαγωγών.

Αν εξετάσουμε τις κύριες χώρες προορισμού, βλέπουμε τη Γαλλία στην πρώτη θέση (+11,28%) και ακολουθούν η Κίνα (-31,23%) και η Ισπανία (+37,82%).

Πηγή: ASSIMAGRA and Markets Trends Analysis Office of CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE Association