Πορτογαλία: οι εξαγωγές σε αξία είναι καλές το 2022

Eltrak banner ad

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές των πορτογαλικών προϊόντων από πέτρα το 2022 ανήλθαν σε πάνω από 492 εκατ. ευρώ για περίπου 2 εκατ. τόνους, με αύξηση, σε σύγκριση με το 2021, κατά 13,01% σε αξία και πτώση -6,28% σε ποσότητα.

Η μέση τιμή ανά τόνο που εξήχθη το 2022 ανήλθε σε 242,32 ευρώ/τόνο, παρουσιάζοντας αύξηση 20,59% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το 57,9% των πορτογαλικών εξαγωγών φυσικών λίθων προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η μη ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει το 42,1% του συνόλου των εξαγωγών.

Αν εξετάσουμε τις χώρες πρωταρχικού προορισμού, βλέπουμε τη Γαλλία στην πρώτη θέση (+10,85%), ακολουθούμενη από την Κίνα (-34,16%) και την Ισπανία (+32,42%).

Πηγή: ASSIMAGRA and Markets Trends Analysis Office of CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE Association.