Σύγκριση των εξαγωγών μαρμάρου πρώτου τριμήνου 2021

Eltrak - Cat banner ad

Βραζιλία, Κίνα, Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία. Ποια χώρα αύξησε τις εξαγωγές μαρμάρου περισσότερο?

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αναλύει συγκριτικά τις εξαγωγές του πρώτου τριμήνου 2021 των κύριων προμηθευτών μαρμάρου παγκοσμίως, Βραζιλία, Κίνα, Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία. Ιράν και Αίγυπτος, που είναι εξίσου κύριοι προμηθευτές, δεν συμπεριλήφθηκαν διότι δεν διαθέτουν πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η σύγκριση περιλαμβάνει τις συνολικές αξίες εξαγωγών μαρμάρου, ακατέργαστου και επεξεργασμένου, μεταξύ τριών διαφορετικών χρονικών διαστημάτων:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad
  • Πρώτο Τρίμηνο 2020 – Τέταρτο Τρίμηνο 2020
  • Πρώτο Τρίμηνο 2020 – Πρώτο Τρίμηνο 2021
  • Τέταρτο Τρίμηνο 2020 – Πρώτο Τρίμηνο 2021

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) της αξίας εξαγωγών ανά προμηθεύτρια χώρα και χρονικό διάστημα:

Στον πίνακα παρατηρούμε την θετική πορεία των εξαγωγών μεταξύ Πρώτου Τριμήνου 2020 και Τέταρτου Τριμήνου 2020 και μεταξύ Πρώτου Τριμήνου 2020 – Πρώτου Τριμήνου 2021. Η πτώση που βλέπουμε μεταξύ Τέταρτου Τριμήνου 2020 και Πρώτου Τριμήνου 2021 είναι αναμενόμενη με δεδομένο ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2020 ήταν το τρίμηνο με τις υψηλότερες εξαγωγές για όλες τις προμηθεύτριες χώρες με μόνη εξαίρεση την Ισπανία. Η μόνη χώρα που κατέγραψε άνοδο στα τρία χρονικά διαστήματα είναι η Πορτογαλία.

Η Τουρκία με αναλογία περίπου 40% ακατέργαστα και 60% επεξεργασμένα και στα τρία τρίμηνα κατέγραψε την  υψηλότερη αξία εξαγωγών από τις υπόλοιπες χώρες. Ακολουθεί η Κίνα με αναλογία περίπου 99% επεξεργασμένα και μόλις 1% ακατέργαστα, η Ιταλία με 26% ακατέργαστα και 74% επεξεργασμένα, η Ελλάδα με 53% ακατέργαστα και 47% επεξεργασμένα, η Ισπανία με 26% ακατέργαστα και 74% επεξεργασμένα, η Ινδία με 17% ακατέργαστα και 83% επεξεργασμένα, η Πορτογαλία με 30% ακατέργαστα και 70% επεξεργασμένα και τέλος η Βραζιλία με 20% ακατέργαστα και 80% επεξεργασμένα.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]