Συνεχίζεται και το 2017 η πτωτική πορεία της τιμής ανά τόνο στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ισπανίας

Eltrak - Cat banner ad

Η Ισπανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μείωση των εξαγωγών η οποία συνεχίστηκε και το 2017.

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα του International Trade Centre και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τις μεταβολές στις εξαγωγές μαρμάρου της Ισπανίας μεταξύ 2016 – 2017 και τα μερίδια σε αξία και ποσότητα του 2017.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στην παγκόσμια αξία εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου η Ισπανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγικών δυνάμεων, ενώ στην ποσότητα είναι στην τρίτη θέση. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφει συνεχή πτώση τόσο στην αξία όσο και την ποσότητα ενώ μειώνει σημαντικά την τιμή ανά τόνο. Συγκεκριμένα μεταξύ 2013 – 2017 μείωσε την τιμή ανά τόνο κατά 25,3% ενώ ταυτόχρονα μείωσε και την αξία κατά 57,3% και την ποσότητα κατά 42,89%. Η πτώση οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών προς τους σημαντικότερους, εκτός της Κίνας, προορισμούς του ισπανικού ακατέργαστου μαρμάρου, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ.    

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τους δέκα κυριότερους προορισμούς των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ισπανίας σύμφωνα με τα μερίδια της αξίας εξαγωγών του 2017.

Όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα μεταξύ 2016 – 2017 η μόνη χώρα που εξήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο με υψηλότερη τιμή ανά τόνο η Ισπανία είναι το Μαρόκο με 5,71%. Αντίθετα με μειωμένη τιμή ανά τόνο εξήγαγε προς την Ιταλία κατά -12,74%, την Αίγυπτο -7,98%, την Σαουδική Αραβία -7,46%, την Κολομβία -6,98%, το Κατάρ -4,13%, την Γαλλία -4,07%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -3,4%, τον Λίβανο -2,75% και την Κίνα -1,79%.  

Η Ισπανία το 2017 εξήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο σε 97 χώρες. Το 55,4% της αξίας εξαγωγών έγινε με τον κωδικό δασμολογίου 251511*, το 40,5% με τον 251512* και το υπόλοιπο 4,1% με τον 251520*.

*Τα στατιστικά δεδομένα προκύπτουν από τους παρακάτω κωδικούς δασμολογίου (Harmonized System Codes):

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape

251520: Ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of >= 2,5, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding in the form of granules, chippings or powder, and marble and travertine)

Πηγή: Stonenews.eu, ITC