Οι 5 πρώτες χώρες στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου το 2018

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Ποια χώρα κατέχει ηγετική θέση στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου για το 2018; Ποια πέτυχε τη μεγαλύτερη αξία εξαγωγών και ποια πούλησε τη μεγαλύτερη ποσότητα;

Η Τουρκία είχε το προβάδισμα στην αξία των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου το 2018, με 944,19 εκατομμύρια δολάρια, 14% λιγότερο από το 2017. Η Ιταλία έρχεται δεύτερη με μείωση 4% σε σχέση με το 2017, ενώ η Ελλάδα στην τρίτη θέση αύξησε την αξία των εξαγωγών κατά 15% από το 2017. Το Ιράν και η Ισπανία ακολουθούν στον κατάλογο των κορυφαίων 5 εξαγωγέων ακατέργαστου μαρμάρου, με αξία μειωμένη κατά 21% και 29% αντίστοιχα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Όσον αφορά στην ποσότητα των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου, η Τουρκία είναι μακράν ο πρωταθλητής με 5,05 εκατομμύρια τόνους που εξήχθησαν το 2018, μειωμένοι ωστόσο κατά 11% σε σύγκριση με το 2017. Ο υπόλοιπος κατάλογος παραμένει ίδιος όπως της αξίας των εξαγωγών: η Ιταλία στη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από την Ελλάδα, το Ιράν και τέλος την Ισπανία. Όλες οι χώρες πούλησαν λιγότερο το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα η Ιταλία κατά -13%, η Ελλάδα μόνο κατά -2%, το Ιράν κατά -8% και η Ισπανία κατά -33%.

Τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά την τιμή μονάδος, καθώς η Ελλάδα ήταν η χώρα που πούλησε ακατέργαστο μάρμαρο σε μεγαλύτερη τιμή ανά τόνο. 377,38 δολάρια ανά τόνο σημείωσε η Ελλάδα, τιμή αυξημένη κατά 17% σε σύγκριση με το 2017, ενώ η Ιταλία στη δεύτερη θέση εξήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο για 350,12 δολάρια ανά τόνο, επίσης αυξημένη κατά 11%. Η Ισπανία κατέχει την τρίτη θέση, με αυξημένη τιμή μονάδας κατά 5%, ακολουθούμενη από την Τουρκία, η οποία παρουσίασε ελαφρά μείωση της μοναδιαίας αξίας κατά -4%. Το Ιράν έρχεται τελευταίο, με μειωμένη μοναδιαία αξία κατά -15% το 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.