Ανάπλαση της ΔΕΘ: Ένα εμβληματικό έργο με πολλαπλά οφέλη για την πόλη

Πηγή: ΔΕΘ
Eltrak - Cat banner ad

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί για το σύνθετο και απαιτητικό έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ η έγκριση από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή της ένταξής του στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η εξέλιξη αυτή φέρνει το έργο ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική ΔΕΘ και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμβαση Παραχώρησης για 35 χρόνια

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης, με τη μορφή σύμπραξης ιδιωτικών και δημόσιων πόρων, για διάρκεια 35 ετών. Η περίοδος παραχώρησης θα ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης.

Έμφαση στο πράσινο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το 60% της έκτασης της ΔΕΘ θα μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο με πλούσια φύτευση, δημιουργώντας έναν “πνεύμονα πρασίνου” 100.000 τ.μ. στην καρδιά της πόλης. Η δημιουργία του πάρκου, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Δημόσια Συμμετοχή δύναται να ξεπεράσει το 1/3 του προϋπολογισμού, με εξασφαλισμένους πόρους έως 120 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης και τραπεζικό δανεισμό.

Χρονοδιάγραμμα

  • Εντός του 2025: Ολοκλήρωση μελετών και δημοσίευση τεύχους Διαγωνισμού
  • Α’ εξάμηνο 2026: Ολοκλήρωση Διαγωνισμού και ανάδειξη Αναδόχου
  • Β’ εξάμηνο 2026: Έναρξη κατασκευαστικής περιόδου
  • 2031: Προγραμματισμένη ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών

Οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση

Η ανάπλαση της ΔΕΘ αναμένεται να φέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία της περιοχής. Η ΔΕΘ θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, ικανό να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η αναβάθμιση των υποδομών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα ενισχύσουν το προφίλ της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού και επιχειρηματικού κόμβου για τη ΝΑ Ευρώπη. Συνολικά, η οικονομική δραστηριότητα στην πόλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά την ολοκλήρωση του έργου.