Έκθεση ΔΝΤ: Σημαντικές οι συνέπειες της πανδημίας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Eltrak banner ad

Στη νέα έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό ταμείο, παρουσιάζει τις βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Σύμφωνα με την έκθεση, η κυριότερη συνέπεια αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με την εξάπλωση της μετάλλαξης Omicron πολλές χώρες ανακοινώνουν νέα μέτρα προστασίας και νέους περιορισμούς μετακινήσεων. Αυτό σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η υψηλή ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, η συμφόρηση στα λιμάνια, οι περιορισμοί στις ναυτιλιακές γραμμές καθώς και η έλλειψη φορτηγών μεταφορών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ στην έκθεσή του παρουσίασε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το θαλάσσιο εμπόριο είναι ο πιο ζημιωμένος τομέας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας με μείωση 0,5-1,0% στην οικονομική ανάπτυξη και 1,0% αύξηση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, στην έκθεση προβλέπεται επιπλέον μείωση της ανάπτυξης από 5,9% το 2021 σε 4,4% το 2022 και 3,8% το 2023. Αντίθετα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού κατά μέσο όρο 3,9% στις προηγμένες οικονομίες και 5,9% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες το 2022, ενώ το 2023 αναμένεται να υποχωρήσει.

Τέλος, η έκθεση προβλέπει και την σταδιακή άμβλυνση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική αλυσίδα, με την μετατόπιση της ζήτησης από αγαθά σε υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2022.