Η εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου το πρώτο εξάμηνο 2018 – 2019 για Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία

Eltrak - Cat banner ad

Η Ιταλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο μετά την Τουρκία, αλλά εξακολουθεί να είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από την Ελλάδα,την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες είναι οι κύριοι παραγωγοί μαρμάρων στην Ευρώπη καθώς και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μαρμάρου παγκοσμίως.

Το 2019 ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες και μια γενική πτωτική τάση στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου στις περισσότερες χώρες. Αλλά ποια ήταν η εξέλιξη των εξαγωγών για τις τέσσερις μεγάλες χώρες – εξαγωγείς κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018;

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον παρακάτω πίνακα, το Stonenews.eu παρουσιάζει τον ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών για την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2018. Η Πορτογαλία ήταν η μόνη χώρα που δεν παρουσίασε καμία ζημία ούτε στην αξία των εξαγωγών ούτε στην ποσότητα των εξαγωγών.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Ισπανία ήταν αυτή που έχασε κυρίως όσον αφορά στην αξία των εξαγωγών, καθώς υπήρξε αρνητική τάση και στους έξι μήνες του 2019 σε σύγκριση με αυτούς του προηγούμενου έτους. Η Ιταλία και η Ελλάδα παρουσίασαν πολλές διακυμάνσεις, με τις σημαντικότερες απώλειες στην αξία των εξαγωγών να παρατηρούνται το Φεβρουάριο και για τις δύο χώρες. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου, ο Φεβρουάριος ήταν επίσης ένας μήνας με μεγάλη μείωση για όλες τις χώρες εκτός από την Πορτογαλία. Ωστόσο, ο χειρότερος μήνας της Ελλάδας για τη ποσότητα εξαγωγών ήταν ο Μάρτιος και της Ισπανίας ο Ιανουάριος του 2019 σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Ιταλία εξήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 193,61 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα 122,84 εκατ. ευρώ, η Ισπανία υποχώρησε στα 33,49 εκατ. ευρώ, ενώ η Πορτογαλία αυξήθηκε στα 21,19 εκατ. ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους