Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας: Ιανουάριος – Μάιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας για την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας το διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2020, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών και συγκρίνοντάς την με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, καθώς και τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019.

Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Πορτογαλίας υπέστησαν σοβαρή μείωση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση έπεσε περισσότερο από το μισό, μετά τη σύγκριση με τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019, τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών.

Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της χώρας τους πρώτους πέντε μήνες του 2020, η αξία εξαγωγών ακολούθησε πτωτική τάση, μειωμένη κατά 23,86%, σε αντίθεση με την ποσότητα των εξαγωγών που αυξήθηκε κατά 5,67%, γεγονός που σημαίνει ότι η Πορτογαλία εξήγαγε σε χαμηλότερες τιμές. Παρόμοια τα αποτελέσματα, επίσης, όταν η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019, με υψηλότερα ωστόσο ποσοστά στην ποσότητα των εξαγωγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020, η Πορτογαλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 10,59 εκατομμυρίων ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 24,60 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους