Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη των ΗΠΑ: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019

Από το 2015, οι εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη στις ΗΠΑ ακολούθησαν πτωτική τάση όσον αφορά την αξία των εισαγωγών, οδηγώντας τελικά σε επικράτηση των εισαγωγών επεξεργασμένο μαρμάρου έναντι του γρανίτη το 2018. Αυτή η τάση φαίνεται ότι συνεχίστηκε και το 2019, αν και, ως προς την ποσότητα των εισαγωγών των ΗΠΑ, ο επεξεργασμένος γρανίτης εξακολουθεί να κυριαρχεί επί του μαρμάρου.

Το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε και ανέλυσε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από το US Census Bureau, παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη των ΗΠΑ το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της συνολικής πτωτικής πορείας της αξίας εισαγωγών γρανίτη. Ο Δεκέμβριος 2019 είναι μακράν ο πρωταθλητής της πτώσης σκοράροντας -62,13% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018, ακολουθούμενος από το Νοέμβριο με -18,30%. Όσον αφορά την ποσότητα εισαγωγών, υπήρξαν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Η αύξηση κατά 31,54% τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με το 2018 και η μείωση κατά -23,58% το Δεκέμβριο του 2019 ήταν τα μεγαλύτερα θετικά και αρνητικά ποσοστά αντίστοιχα.

Stonetech banner ad

Η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη στα παρακάτω γραφήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2019, οι ΗΠΑ εισήγαγαν επεξεργασμένο γρανίτη ύψους 819,85 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία αντανακλούσαν σε 1,45 εκατομμύρια τόνους εισαγόμενου γρανίτη.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

**Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από τους παρακάτω κωδικούς HS (Harmonized System Codes):

6802230000, 6802930010, 6802930020, 6802930025, 6802930035, 6802930060, 6802930090