Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη των Η.Π.Α. ανά πολιτεία το 2018

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Οι Η.Π.Α. είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς γρανίτη μαζί με τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα και την Ιταλία. Όμως, το σύνολο του γρανίτη που χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. δεν προέρχεται κατα αποκλειστικότητα από λατομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Εισάγεται ως επί το πλείστον επεξεργασμένος γρανίτης και το 2018 αυτός προήλθε από τη Βραζιλία (43,2%), την Κίνα (24,8%) και την Ινδία (18,2%). Αλλά ποια ήταν η τάση της αξίας των εισαγωγών ανά πολιτεία το 2018;

Η συνολική αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη των Η.Π.Α. το 2018 ανήλθε σε 899,32 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένη κατά -10,49% από το 2017.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Stonenews.eu, αφού μελέτησε τα στατιστικά αποτελέσματα* του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη στις Η.Π.Α. ανά πολιτεία το 2018.

Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, η πολιτεία με τη μεγαλύτερη άνοδο στις εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη το 2018, σε σχέση με το 2017, ήταν η Αλάσκα με το εντυπωσιακό 1.178,85% !!! Το Wyoming έρχεται δεύτερο με αύξηση 512,22% στις εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη, ακολουθούμενη από το Delaware με αύξηση 113,37%.

Αντίθετα, το Puerto Rico είχε την πιο σημαντική πτωτική τάση στις εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη το 2018 κατά -85,82%, ακολουθούμενο από την Περιφέρεια της Κολούμπια (DC), της οποίας οι εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη μειώθηκαν κατά -82,94% σε σύγκριση με το 2017. Η πολιτεία του Μισισιπή κατέχει την τρίτη θέση με μείωση -75,41%.

* Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

** Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από τους παρακάτω HS Codes Harmonized System Codes):

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).