Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας: Ιανουάριος – Μάιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της χώρας κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς και τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εισαγωγών.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας ακολούθησαν αρνητική πορεία τους πρώτους πέντε μήνες του 2020, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εισαγωγών. Η αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τον γρανίτη, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους, ενώ η μείωση στην ποσότητα εισαγωγών είναι περίπου ίση. Ωστόσο, η αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη μειώθηκε κατά το ένα τρίτο.

Η εικόνα είναι η ίδια και στις δύο τιμές εισαγωγής των παραπάνω προϊόντων όταν η σύγκριση πραγματοποιείται με τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019: οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου μειώθηκαν περισσότερο από αυτές του γρανίτη. Όσον αφορά την ποσότητα των εισαγωγών, το μάρμαρο είχε και πάλι τη μεγαλύτερη πτώση. Ωστόσο, όλα τα ποσοστά είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν από τη σύγκριση με τους πρώτους πέντε μήνες του περασμένου έτους.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους