Φοροαπαλλαγές για την ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού – Ως τις 30/9 η προθεσμία των αιτήσεων

Eltrak - Cat banner ad

Μέσω της πρόβλεψης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού 4399/2016 φορολογική απαλλαγή για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και την απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον υφιστάμενο κύκλο της πρόβλεψης θα είναι ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ οι φοροαπαλλαγές μπορούν να αξιοποιηθούν εντός διαστήματος μεταξύ 5 και 15 ετών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το συνολικό ποσό που προγραμματίζεται να διατεθεί για τις συγκεκριμένες ενισχύσεις ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.

Το καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

– για μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στο ποσό των 500.000 ευρώ,

– για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,

– για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ και

– για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Πηγή: www.metaforespress.gr