Η εικόνα της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομίας με βάση το ΑΕΠ το 2050

Photo by Kyle Glenn on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs, αναμένεται ότι η παγκόσμια οικονομική ισορροπία θα υποστεί σημαντικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Ασία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται να γίνει η κύρια περιφερειακή συνεισφέρουσα δύναμη στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ξεπερνώντας τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (DM).

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στο ακόλουθο γράφημα, παρουσιάζονται οι προβλέψεις της Goldman Sachs για το πραγματικό ΑΕΠ το 2050, χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα voronoi.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια αναλυτική επισκόπηση του αναμενόμενου πραγματικού ΑΕΠ το 2050, όλα σε βάση 2021 USD.

RegionReal GDP In 2050
(USD trillions)
% of Total
Asia (ex DM)$90.640%
Developed Markets (DM)$82.936%
Central & Eastern Europe, Middle East and Africa$38.317%
Latin America$16.07%
World Total
(Figures rounded)

Με βάση αυτές τις προβλέψεις, η Ασία (πρώην DM) θα αντιπροσωπεύει το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ελαφρώς υψηλότερο από το αναμενόμενο μερίδιο 36% των Αναπτυγμένων Αγορών. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με πριν από 50 χρόνια (2000), όταν τα DM αντιπροσώπευαν πάνω από το 77% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ασία

Όσον αφορά την Ασία, προβλέπεται ότι η Κίνα και η Ινδία θα διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο του αναμενόμενου ΑΕΠ της περιοχής το 2050, αν και η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ στη χώρα αυτή θα αυξάνεται μέσο όρο κατά 1,1% ετησίως έως τη δεκαετία του 2050, πολύ χαμηλότερα από το αναμενόμενο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης της Αμερικής, που εκτιμάται στο 1,4% κατά την ίδια περίοδο.

Στην Ασία, οι οικονομίες που αναμένεται να αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς κατά τη δεκαετία του 2050 είναι η Ινδία (3,1% ετησίως), το Μπαγκλαντές (3,0% ετησίως) και οι Φιλιππίνες (3,5% ετησίως). Αυτές οι χώρες αναμένεται να ευδοκιμήσουν λόγω της υψηλής αύξησης του πληθυσμού τους και της σχετικά χαμηλής μέσης ηλικίας, που οδηγεί σε μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό.

Λατινική Αμερική

Εστιάζοντας στη Λατινική Αμερική, προβλέπεται ότι αυτή η περιοχή θα αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό ποσοστό, δηλαδή το 7% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2050. Σύμφωνα με προηγούμενες προβλέψεις τη Goldman Sachs από το 2011, πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις κατά την τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, το πραγματικό ΑΕΠ της Βραζιλίας συρρικνώθηκε από 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2010 σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020.

Εξαιτίας αυτών των αποτυχιών, η Goldman Sachs προβλέπει ότι η Ινδονησία θα μπορέσει να ξεπεράσει τη Βραζιλία ως τη μεγαλύτερη αναδυόμενη αγορά στον κόσμο πριν από το 2050.

Παρά ταύτα, αναμένεται ότι η οικονομική θέση της Βραζιλίας θα σημειώσει ακόμη άνοδο, πιθανώς υπερβαίνοντας τη Γαλλία και τον Καναδά έως τότε, εάν αυτές οι προβλέψεις αποδειχθούν ακριβείς.

Πηγή: www.visualcapitalist.com