Κίνα: γρανίτης εναντίον μαρμάρου – ποιο κράτα τα ηνία των εισαγωγών για το 2018;

Αλλαγή σκηνικού στις εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη της Κίνας το 2018

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τις μεταβολές των εισαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη της Κίνας το 2018 σε σχέση με το 2017.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη στον κόσμο. Οι εισαγωγές αυτές κατά την περασμένη δεκαετία ακολούθησαν ανοδική πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μεταξύ 2009 – 2018 η αξία εισαγωγών στο ακατέργαστο μάρμαρο και το γρανίτη αυξήθηκε περίπου κατά 80%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2018, οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Κίνας καταγράφουν σημαντική μείωση σε αντίθεση με τον γρανίτη που παρουσίασαν αύξηση, σε σχέση με το 2017.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές στις εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη της Κίνας μεταξύ 2017 – 2018.

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα, οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου μειώθηκαν ελαφρώς σε αξία, ποσότητα και τιμή ανά τόνο ενώ του γρανίτη αυξήθηκαν σχεδόν οριακά και στις τρεις κατηγορίες.

Όσον αφορά το ακατέργαστο μάρμαρο, η μείωση εντοπίζεται στις εισαγωγές από όλους σχεδόν τους κύριους προμηθευτές της Κίνας, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών της Κίνας θα δημοσιευθούν σε επόμενες καταχωρήσεις μας.

*Λόγω της συνεχούς ροής πληροφοριών/στοιχείων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους

**Τα στατιστικά δεδομένα προκύπτουν από τους HS Codes (Harmonized System Codes):

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones)

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones)

Πηγή: Stonenews.eu, ITC, UN Comtrade