Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Ιαπωνίας το εννιάμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad

Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Ιαπωνίας ανακάμπτουν με χαμηλούς ρυθμούς. Οι προβλέψεις στην αρχή της χρονιάς, για σταθεροποίηση του κατασκευαστικού κλάδου με μικρή ανάπτυξη το 2021, δείχνουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις εισαγωγές της Ιαπωνίας το εννιάμηνο.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εισαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Ιαπωνίας μεταξύ των εννιαμήνων 2020 – 2021 και μεταξύ των Α΄ – Β΄ – Γ΄ τριμήνων του 2021.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, ο ρυθμός ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου παρέμεινε αδύναμος τα δύο πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Αυτό αποτυπώνεται και στον πίνακα όπου παρατηρούμε την αργή επαναφορά των εισαγωγών μεταξύ των πρώτων εννιά μηνών 2020 – 2021. Αντίστοιχα κατά την διάρκεια του εννεαμήνου οι νέες κατασκευές στην Ιαπωνία σημείωσαν μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες επηρέασαν την ροή των εισαγωγών. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις ο κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,1% το 2021 κυρίως όμως από επενδύσεις σε έργα υποδομών.