Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Eltrak - Cat banner ad

Στις 23 Ιουνίου 2016 ο Βρετανικός λαός αποφάσισε με δημοψήφισμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2017 οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών του Ηνωμένου Βασιλείου από τις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν διαφορετική πορεία.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των εννεαμήνων 2017 – 2021 καταγράφηκε πτώση στην συνολική αξία εισαγωγών των επεξεργασμένων γρανιτών κατά -4,43% και των μαρμάρων κατά -9,03%. Αντίθετα στις εισαγωγές κεραμικών σημειώθηκε ραγδαία άνοδος κατά +160,69%. Αντίστοιχα το ίδιο διάστημα, στις εισαγωγές από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε πτώση στις εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών κατά -48,65% ενώ στις εισαγωγές μαρμάρων σημειώθηκε άνοδος κατά +36,31% όπως και στα κεραμικά κατά +42,13%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Μεταξύ Α΄ – Β΄ – Γ΄ Τριμήνων του 2021 τα μερίδια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των συνολικών εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου υποχωρούν σταδιακά:

Διαφορετική πορεία κατέγραψαν οι εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου από τις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το εννεάμηνο 2021:

Στις εισαγωγές κεραμικών το εννεάμηνο του 2021 κύριες προμηθεύτριες χώρες είναι η Ισπανία, η Τουρκία, η Ινδία και η Ιταλία. Στους επεξεργασμένους γρανίτες είναι η Κίνα και η Ινδία. Στα επεξεργασμένα μάρμαρα είναι η Τουρκία, η Κίνα, η Ιταλία και η Αίγυπτος. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]