Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών των Η.Π.Α. ανά προμηθεύτρια χώρα το εννεάμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad

Η ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Η.Π.Α., που αποτελούν των σημαντικότερο προορισμό των εξαγωγών πολλών προμηθευτριών χωρών. Μετά το σοκ που προκάλεσε η πανδημία στην αγορά το 2020, η αύξηση των εισαγωγών το 2021 ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Ωστόσο, το ερώτημα ήταν ο ρυθμός ανόδου.

Τα στατιστικά στοιχεία του εννεαμήνου του 2021 δείχνουν μεγάλη άνοδο των εισαγωγών τόσο των επεξεργασμένων μαρμάρων όσο και των γρανιτών, γεγονός που οδηγεί στην επαναφορά της αγοράς στα προ πανδημίας επίπεδα. Συγκεκριμένα στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων μεταξύ των εννεαμήνων 2020 – 2021 καταγράφηκε άνοδος στις συνολικές εισαγωγές και επιμέρους από τους κύριους προμηθευτές:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον πίνακα εστιάζουμε στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα όπου η αξία εισαγωγών άγγιξε τα υψηλά επίπεδα πριν τον εμπορικό πόλεμο. Ρεκόρ σημείωσαν το εννεάμηνο 2021 οι εισαγωγές από την Τουρκία που παρέμεινε ο κύριος προμηθευτής επεξεργασμένων μαρμάρων των Η.Π.Α. Η Ιταλία είναι ο δεύτερος κυριότερος προμηθευτής στην αξία εισαγωγών με την υψηλότερη μέση τιμή ανά τόνο από όλες τις υπόλοιπες χώρες.

Στους επεξεργασμένους γρανίτες η άνοδος των εισαγωγών το εννεάμηνο 2021 δεν τόσο υψηλή όσο των μαρμάρων:

Στον πίνακα βλέπουμε ότι παρά την άνοδο, το ποσοστό αύξησης τόσο της αξίας όσο και της ποσότητας εισαγωγών των επεξεργασμένων γρανιτών είναι το μισό από των μαρμάρων. Η Βραζιλία παραμένει ο κύριος προμηθευτής των Η.Π.Α. με την Ινδία να ακολουθεί και μεταξύ εννεαμήνων 2020 – 2021 φαίνεται να αποσπά μερίδια από την Βραζιλία και την Κίνα η οποία καταγράφει το μικρότερο ποσοστό ανόδου.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών από την Κίνα συνεχίζουν την πτωτική πορεία των τελευταίων πέντε ετών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των εννεαμήνων 2017 – 2021 η αξία εισαγωγών μειώθηκε κατά 36,75%.

Να τονίσουμε ότι οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών των Η.Π.Α. την τελευταία πενταετία καταγράφουν πτώση ενώ αντίθετα των μαρμάρων άνοδο. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

6802215000: Marble a alabaster mnmntl bldg smply ct o swn w flat o evn surface.

6802910500: Marble slabs.

6802911500: Marble, other than slabs.             

6802230000: Granite Mon Or Bldg Stone Smply Cut Or Sawn (t).

6802930010: Granite,mnmtl/bldg,nt Ct Sz,1 Fc Wrkd,mr Th Ct/swn (t).

6802930020 Granite,mntl/bldg,ct Sz,wrkd Mr Thn Ct/swn,max 1.5 (t).

6802930025: Granite,mntl/bldg,ct Sz,etc,mx Thk Ov 1.5 Nov 7.5 (t).

6802930035: Granite Monuments,bases,markers,over 7.5 Cm Thick (t).

6802930060: Granite, Mntl/bldg,ct Sz,etc, Ov 7.5 Cm Thck,nesoi (t).

6802930090: Granite, Nesoi (t).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]