Οι εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γερμανίας το πρώτο τρίμηνο του 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Τι εισήγαγε περισσότερο η Γερμανία το πρώτο τρίμηνο του 2021, μάρμαρα, γρανίτη ή κεραμικά?

Η Γερμανία είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως ιδιαίτερα όσον αφορά τις εισαγωγές κεραμικών και γρανίτη. Οι εισαγωγές μαρμάρου κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο παραμένουν σχετικά υψηλές. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία COVID-19 και τα lockdown δεν επηρέασαν αρνητικά τις εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γερμανίας. Συγκεκριμένα μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε αύξηση στην αξία εισαγωγών των κεραμικών κατά +7,77%, των μαρμάρων +1,25% ενώ στους γρανίτες καταγράφηκε οριακή πτώση -0,56%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Μεταξύ του 1ου τριμήνου 2020 – 2021 ανέκαμψαν μόνο οι εισαγωγές μαρμάρων ενώ αντίθετα των κεραμικών και των γρανιτών σημείωσαν μικρή πτώση.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021, του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου του 2021 των εισαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γερμανίας.

Η άνοδος των κεραμικών μεταξύ του 1ου τριμήνου 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Ιταλία, την Τουρκία και την Πολωνία. Στους γρανίτες η πτώση οφείλεται στην μείωση των εισαγωγών από την Κίνα που είναι ο κυριότερος προμηθευτής της Γερμανίας. Ωστόσο η πτώση συγκρατήθηκε σε χαμηλό επίπεδο λόγω της ανόδου των εισαγωγών κυρίως από την Ινδία και την Ιταλία. Στα μάρμαρα η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Τουρκία.

Μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου  του 2021 η πτώση των εισαγωγών και στα τρία υλικά οφείλεται στην μείωση των εισαγωγών από τις προαναφερθείσες προμηθεύτριες χώρες.

Οι εισαγωγές μαρμάρου της Γερμανίας το πρώτο τρίμηνο 2021 ξεπέρασαν τα 9,5 εκατομμύρια Ευρώ, του γρανίτη τα 55 εκατομμύρια Ευρώ και κεραμικών τα 161,5 εκατομμύρια Ευρώ.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]