Οι εξαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Βραζιλίας το εννεάμηνο 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Παρά το βαρύ πλήγμα της πανδημίας, η Βραζιλία κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών το εννεάμηνο 2021. Η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης και η αύξηση της ζήτησης από τις Η.Π.Α. επηρέασαν θετικά τις εξαγωγές της Βραζιλίας.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μαρμάρων και κεραμικών του εννιάμηνου 2021 είναι οι υψηλότερες της τελευταίας πενταετίας. Αντίθετα οι εξαγωγές γρανιτών συνέχισαν την πτωτική πορεία.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Βραζιλίας μεταξύ των εννιάμηνων 2020 – 2021 και μεταξύ των Α΄ – Β΄ – Γ΄ τριμήνων του 2021

Στον πίνακα παρατηρούμε ότι μεταξύ των εννιάμηνων 2020 – 2021 η άνοδος των εξαγωγών μαρμάρου και κεραμικών είναι πολύ ψηλότερη από των γρανιτών. Μεταξύ των τριμήνων οι εξαγωγές μαρμάρου είχαν υψηλότερο ρυθμό από των κεραμικών και των γρανιτών.

Στα μάρμαρα η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α. Η χαμηλότερη άνοδος των εξαγωγών γρανιτών οφείλεται στην μικρή αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών προς τις Η.Π.Α. και των ακατέργαστων προς την Κίνα. Στα κεραμικά κύρια αιτία της ανόδου των εξαγωγών είναι αύξηση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. και τις γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Παραγουάη, Αργεντινή, Δομινικανή Δημοκρατία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

Κεραμικά:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]