Οι εξαγωγές μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας το δεκάμηνο 2020

Eltrak - Cat banner ad

Ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας το δεκάμηνο 2020?

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι εξαγωγές μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας το δεκάμηνο 2020. Στην σκιά της πανδημίας Covid-19 τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές γρανίτη της Ισπανίας επηρεάστηκαν λιγότερο από του μαρμάρου.  

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Συγκεκριμένα μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 καταγράφηκε μείωση -20,66%  στην συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου και στην συνολική ποσότητα -29,5% ενώ στον γρανίτη σημειώθηκε πτώση -5,17% στην συνολική αξία εξαγωγών και στην συνολική ποσότητα αύξηση +8,65%.

Μάρμαρο

Οι συνολικές εξαγωγές μαρμάρου της Ισπανίας το δεκάμηνο 2020 βελτιώνονται ωστόσο παραμένουν χαμηλότερες από το 2019.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την πτωτική πορεία των εξαγωγών σε σχέση με το 2019 με εξαίρεση την αύξηση της αξίας εξαγωγών του Ιουνίου η οποία οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου προς τις χώρες της Ευρώπης.

Επιμέρους, μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020, καταγράφηκε πτώση στην αξία εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων -31,31% και στην ποσότητα -33,23%. Στα επεξεργασμένα η πτώση είναι μικρότερη με -15,94% στην αξία και -23,03% στην ποσότητα.

Γρανίτης

Η πορεία των εξαγωγών γρανίτη της Ισπανίας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 είναι σαφώς καλύτερη από του μαρμάρου.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την μείωση των εξαγωγών στους κρίσιμους μήνες της πανδημίας και του lockdown. Η θετική πορεία του δεκαμήνου 2020, οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών ακατέργαστου γρανίτη σε σχέση με το 2019 και στην μικρή πτώση των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου. Συγκεκριμένα, μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 καταγράφηκε αύξηση στις εξαγωγές ακατέργαστου γρανίτη στην αξία 9,59% και στην ποσότητα 28,28%. Στις εξαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη σημειώθηκε πτώση -9,86% στην αξία και -6,10% στην ποσότητα.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]