Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας το Α΄ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Τα νέα προβλήματα στη διεθνή αγορά που προέκυψαν κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022 επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές του Α΄ τριμήνου του 2022 άγγιξαν τα επίπεδα του 2020, το διάστημα, δηλαδή, που η πανδημία ξεσπούσε και επιβάλλονταν τα πρώτα lockdown.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές της αξίας και της ποσότητας εξαγωγών μεταξύ των Α΄ τρίμηνο του 2021 και του 2022:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η πτώση οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα και των επεξεργασμένων προς τις Η.Π.Α. Ωστόσο, η μείωση συγκρατήθηκε από την άνοδο των εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου.

Το Α΄ τρίμηνο του 2022 η Ελλάδα εξήγαγε μάρμαρα σε συνολικά 89 χώρες.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]