Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας το εννεάμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Τα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία επηρεάζουν την επαναφορά των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας στα προ κορωνοϊού επίπεδα. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων μεταξύ των εννεαμήνων 2017 – 2021 προκύπτει ότι η συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας άγγιξε τα επίπεδα του 2017. Επιμέρους, οι εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων ήταν οι χαμηλότερες των τελευταίων πέντε ετών ενώ αντίθετα των επεξεργασμένων ήταν οι υψηλότερες.

Μεταξύ των εννεαμήνων 2020 – 2021 σημειώθηκε αύξηση στην αξία και την ποσότητα. Αντίθετα μεταξύ Β΄ τριμήνου και Γ΄ τριμήνου 2021 σημειώθηκε πτώση:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Οι μεταβολές που παρατηρούμε στον πίνακα οφείλονται στις διακυμάνσεις των εξαγωγών προς τους κύριους προορισμούς: Κίνα, Η.Π.Α. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εστιάζοντας στην Κίνα, που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών, τα προβλήματα στις μεταφορές, οι περιορισμοί στη λειτουργία των εργοστασίων λόγω των ελλείψεων στην ηλεκτρική ενέργεια και η κρίση στην αγορά του real estate, φαίνεται ότι επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, εξαιρώντας το 2020, οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου προς την Κίνα το εννεάμηνο του 2021 είναι οι χαμηλότερες σε αξία και ποσότητα ενώ η μέση τιμή ανά τόνο είναι χαμηλότερη από το 2018 και το 2019.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]