Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ιταλίας το δεκάμηνο 2020

Ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας το δεκάμηνο 2020?

Βελτίωση παρουσιάζουν οι εξαγωγές μαρμάρου της Ιταλίας το δεκάμηνο 2020 ωστόσο παραμένουν αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 καταγράφηκε μείωση -23,56%  στην συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου και στην συνολική ποσότητα -32,23%. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στις εξαγωγές μαρμάρου της Ιταλίας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στον Πίνακα παρατηρούμε την βελτίωση των εξαγωγών από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο όπου και καταγράφηκε, για πρώτη φορά μέσα στην χρονιά, οριακή άνοδος σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, στην σκιά του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19, οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση.

Επιμέρους, μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020, καταγράφηκε πτώση στην αξία εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων -38,49% και στην ποσότητα -38,55%. Στα επεξεργασμένα η πτώση είναι μικρότερη με -16,29% στην αξία και -17,13% στην ποσότητα.

Κύρια αιτία της πτώσης είναι η μείωση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α., την Κίνα και την Ινδία οι οποίες απορροφούν πάνω από το 40% των ιταλικών μαρμάρων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αύξηση των εξαγωγών προς την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ περιόρισε σημαντικά την συνολική πτώση.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]

**Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)