Οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας το εννιάμηνο του 2020

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας το εννεάμηνο 2020?

Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προϊόντων μαρμάρου στον κόσμο. Ωστόσο  ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και το lockdown που επιβλήθηκε στις κύριες αγορές  επηρέασαν τις εξαγωγές της.

Stonetech banner ad

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία του Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) διαπιστώσαμε ότι παρά την πρωτοφανή κρίση, η Τουρκία συγκράτησε την πτώση στις συνολικές εξαγωγές μαρμάρου. Συγκεκριμένα μεταξύ του εννιαμήνου 2019 – 2020 καταγράφει πτώση στην αξία εισαγωγών κατά -12,1% και στην ποσότητα κατά -16,2%.

Οι αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου περιόρισε την πτώση ιδιαίτερα τους μήνες που οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου κατέγραφαν μεγάλη και συνεχή μείωση. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές των συνολικών εξαγωγών μαρμάρου της Τουρκίας μεταξύ του εννιαμήνου 2019 – 2020.

Στον Πίνακα βλέπουμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με άνοδο τον Ιανουάριο ενώ από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάρτιο σημειώνεται μεγάλη πτώση λόγω της πανδημίας COVID-19 και το lockdown που επιβλήθηκε στην Τουρκία αλλά και στους κύριους προορισμούς των εξαγωγών της. Τον Ιούνιο ανακάμπτουν παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο η οποία οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου η οποία συνεχίστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, στα ακατέργαστα μάρμαρα συνεχίστηκε η μεγάλη πτώση επηρεάζοντας αρνητικά τις συνολικές εξαγωγές. Τον Σεπτέμβριο ο περιορισμός της πτώσης των ακατέργαστων συνδυαστικά με την αύξηση των επεξεργασμένων οδήγησε στην άνοδο των συνολικών εξαγωγών.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]