Οι εξαγωγές μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας Ιταλίας – Κίνας το δεκάμηνο 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Πώς πήγαν οι εξαγωγές των μεγαλύτερων προμηθευτών μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας το δεκάμηνο του 2020?

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα της Eurostat και της General Administration of Customs of the People’s Republic of China, παρουσιάζει τις εξαγωγές μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας (*Hs Codes: 846410, 846420, 846490) της Ιταλίας και της Κίνας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η Ιταλία και η Κίνα είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας στον κόσμο. Η Ιταλία είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος κατασκευαστής μηχανημάτων στον κόσμο. Ωστόσο, με την άνοδο της αξίας εξαγωγών μεταξύ 2010 – 2019 κατά +72,3%, η Κίνα είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής παγκοσμίως.

Η πανδημία COVID-19 και το lockdown επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές των δύο χωρών. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ιταλία κατέγραψε μεγαλύτερη πτώση από την Κίνα. Στις συνολικές εξαγωγές μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 η Ιταλία κατέγραψε πτώση στην αξία -15,82% και η Κίνα -6,26%.

Η μείωση των εξαγωγών του δεκαμήνου 2020, προς τους κύριους προορισμούς του 2019, επηρέασε καθοριστικά την συνολική αξία εξαγωγών μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, πτώση καταγράφηκε στις εξαγωγές προς την Ινδία -70,68%, Πολωνία -53,61%, Γερμανία -38,9%, Ισπανία -13,49% και τις Η.Π.Α. -11,54%. Η μόνη χώρα στην οποία σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών ήταν η Αίγυπτος με +118,27%.

Στις εξαγωγές της Κίνας προς τους κύριους προορισμούς του 2019, πτώση καταγράφηκε το δεκάμηνο 2020 προς την Αίγυπτο με -36,05%, Μαλαισία -33,55%, Ινδία -21,7%, Βιετνάμ -12,39%, Ρωσία -1,81%. Στις εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. σημειώθηκε αύξηση +7,62%.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 στις εξαγωγές μηχανημάτων – εργαλείων κοπής και λείανσης πέτρας της Ιταλίας και της Κίνας.

Στον Πίνακα παρατηρούμε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και του lockdown στις δύο χώρες λαμβάνοντας υπόψιν ότι η κρίση έπληξε πρώτα την Κίνα και μετά την Ιταλία.

Στα μηχανήματα κοπής πέτρας (Hs Code: 846410) η συνολική πτώση στην αξία εξαγωγών μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 της Ιταλίας ήταν -11,05%. Αντίθετα οι εξαγωγές της Κίνας σημείωσαν άνοδο +2,18%. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές για την Ιταλία ήταν ο Απρίλιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Ιούλιος. Για την Κίνα ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές ήταν ο Φεβρουάριος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Ιούνιος. Γενικότερα κατά την διάρκεια του δεκαμήνου 2020 οι εξαγωγές της Ιταλία παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις ενώ της Κίνας, με εξαίρεση τον Φεβρουάριο, διατηρήθηκαν σε ένα σχετικά σταθερό επίπεδο.

Στα μηχανήματα λείανσης πέτρας (Hs Code: 846420) πτώση κατέγραψαν και οι δύο χώρες στις συνολικές εξαγωγές μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020. Ωστόσο, η Ιταλία κατέγραψε μεγαλύτερη πτώση στην αξία εξαγωγών με -39,51% έναντι της Κίνας που ήταν -15,79%. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές για την Ιταλία ήταν ο Απρίλιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Οκτώβριος. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές για την Κίνα ήταν ο Φεβρουάριος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Ιανουάριος.

Στις μηχανές – εργαλεία κατεργασίας πέτρας (Hs Code: 846490) η πτώση της Ιταλίας ήταν μεγαλύτερη από της Κίνας. Συγκεκριμένα, η συνολική πτώση στην αξία εξαγωγών μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 της Ιταλίας ήταν -10,28% ενώ της Κίνας ήταν -7,22%. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές για την Ιταλία ήταν ο Απρίλιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Ιούλιος. Για την Κίνα ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές ήταν ο Φεβρουάριος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Ιανουάριος.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

84641010: Sawing machine of disk saw.

84641020: Sawing machine of scroll saw.

84641090: Other sawing machine, nes.

84642090: Other grinding or polishing machines, nes.

84649090: Other machine-tools for working stone, ceramics, concrete, nes.

84641000: Sawing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold-working glass (excl. machines for working in the hand)(2007-2500);Sawing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass (excl. machines for working in the hand)(1988-1994).

84642080: Grinding or polishing machines, for working stones, concrete, asbestos cement or similar mineral substances (excl. for cold-working glass, hand-operated machines and machines for working semiconductor wafers)(2010-2500);Sawing machines for working stones, ceramic goods, concrete, asbestos cement or similar mineral substances (excl. for cold-working glass, hand-operated machines and machines for working semiconductor wafers)(1995-1997).

84649000: Machine tools for working stones, concrete, asbestos cement or similar mineral substances or for cold-working glass (excl. sawing machines, grinding machines, polishing machines, hand-operated machines and machines for scribing or scoring semiconductor wafers)(2010-2500);Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass (excl. sawing, grinding or polishing machines and machines for working in the hand)(1988-1994).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]