Οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Ελλάδας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου το 2020 σε σχέση με το 2019?

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, αλλά και του εμπορικού πολέμου μεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας, στις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Ελλάδας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε το 2018, επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου όλων των χωρών – προμηθευτών το 2019. Η Ελλάδα συγκεκριμένα, μεταξύ 2018 – 2019 κατέγραψε μείωση στη αξία εξαγωγών -9,63% και στην ποσότητα -6,09%. Το 2020 αναμενόταν προσαρμογή και ομαλοποίηση της αγοράς εντούτοις, ήταν αδύνατο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των εξαγωγών.

Η πανδημία COVID-19 και τα lockdown που επιβλήθηκαν, έβαλαν τέλος σε οποιαδήποτε θετική πρόβλεψη για το 2020. Οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Ελλάδας μεταξύ 2019 – 2020 κατέγραψαν πτώση -26,97% στην αξία και -23,05% στην ποσότητα. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία από το 2015 και έπειτα διαπιστώνουμε ότι οι εξαγωγές του 2020 άγγιξαν τα επίπεδα του 2016. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι οι εξαγωγές ελληνικού μαρμάρου πήγαν πέντε χρόνια πίσω… 

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε αναλυτικά τις μηνιαίες μεταβολές (%) των εξαγωγών.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την πτώση καθ’ολη την διάρκεια της χρονιάς. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 η πτώση, λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 και των lockdown, είναι ραγδαία. Το δεύτερο εξάμηνο επανέρχονται και καταγράφουν άνοδο με εξαίρεση τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο που σημείωσαν πτώση.

Στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου του 2020 καταγράφηκε πτώση, σε σχέση με το 2019, -34,53% στην αξία και -28,27 στην ποσότητα. Στα επεξεργασμένα η μείωση στην αξία ήταν -14,48% και στην ποσότητα -2,72%.

Το 2019, το μερίδιο των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου, επί των συνολικών εξαγωγών, ήταν στην αξία 62,32% και την ποσότητα 79,56%. Για το 2020 το μερίδιο είναι 55,87% στην αξία και 74,16% στην ποσότητα. Στα επεξεργασμένα μάρμαρα αντίστοιχα, το 2019 το μερίδιο στην αξία ήταν 37,68% και στην ποσότητα 20,44%. Το 2020 το μερίδιο είναι 44,13% στην αξία και 25,84% στην ποσότητα.

Στους κύριους προορισμούς των προϊόντων μαρμάρου της Ελλάδας μεταξύ 2019 – 2020, σημειώθηκε πτώση στις εξαγωγές προς την Κίνα κατά -36,48% στην αξία και 29,66% στην ποσότητα, προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -17,9% στην αξία και -14,10% στην ποσότητα, την Αλγερία -24,95% στην αξία και -29,33% στην ποσότητα, το Κατάρ -12,3% στην αξία και -16,29% στην ποσότητα, την Κύπρο -10,15% στην αξία και -18,79 στην ποσότητα. Στις εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. σημειώθηκε πτώση στην αξία -11,42% ενώ στην ποσότητα καταγράφηκε αύξηση +6,54%. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]