Οι Πολιτείες των Η.Π.Α. με τις περισσότερες εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ποιές είναι οι τοπ Πολιτείες στις εισαγωγές μαρμάρου και γρανίτη ? Τι εισάγουν περισσότερο ? Ποιοι είναι οι κύριοι προμηθευτές τους ?

Οι Η.Π.Α. είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη στον κόσμο. Κάποιες Πολιτείες ξεχωρίζουν, με εισαγωγές που ξεπερνούν σε αξία πολλές μεγάλες χώρες. Από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων του δεκαμήνου 2020, οι Πολιτείες με την μεγαλύτερη αξία εισαγωγών, είναι η Καλιφόρνια, το Τέξας, η Φλόριντα, η Γεωργία και η Νέα Υόρκη.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα μερίδια (%) των τοπ πέντε Πολιτειών επί της συνολικής αξία εισαγωγών το δεκάμηνο 2020.

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι η Καλιφόρνια είναι η Πολιτεία με την μεγαλύτερη αξία εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη. Επιμέρους βλέπουμε ότι στα επεξεργασμένα μάρμαρα η Καλιφόρνια είναι πρώτη ενώ στον επεξεργασμένο γρανίτη είναι το Τέξας. Να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες Πολιτείες έχουν το μεγαλύτερο Α.Ε.Π. (GDP Gross Domestic Product) και πληθυσμό μεταξύ των Η.Π.Α.

Μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 καταγράφηκε πτώση στην αξία εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των Η.Π.Α.. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%).

Στον Πίνακα βλέπουμε ότι η συνολική πτώση στην αξία εισαγωγών κυμαίνεται στο -11,35%. Στο μάρμαρο η πτώση είναι μικρότερη από τον γρανίτη επηρεασμένη κυρίως από την οριακά θετική πορεία των εισαγωγών της Καλιφόρνια. Η Νέα Υόρκη, η οποία επλήγει περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και το lockdown, παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση από τις υπόλοιπες Πολιτείες.

Κύριοι προμηθευτές των Η.Π.Α. το δεκάμηνο 2020 ήταν η Βραζιλία, η Κίνα, η Ιταλία, η Ινδία και η Τουρκία. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα μερίδια (%) των κύριων προμηθευτών των Η.Π.Α.

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι στις συνολικές εισαγωγές, η Βραζιλία είναι ο κύριος προμηθευτής των Η.Π.Α.. Η Κίνα, παρά τον εμπορικό πόλεμο και την αύξηση των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, παραμένει ο δεύτερος κύριος προμηθευτής των Η.Π.Α.. Στις εισαγωγές μαρμάρου ξεχωρίζει η Ιταλία και στον γρανίτη η Βραζιλία.

Κύριος προμηθευτής της Καλιφόρνια στα μάρμαρα είναι η Ιταλία και στον γρανίτη η Βραζιλία. Το Τέξας εισήγαγε μάρμαρα κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία ενώ γρανίτη από την Βραζιλία. Στην Φλόριντα κύριος προμηθευτής στα μάρμαρα ήταν η Τουρκία και στον γρανίτη η Βραζιλία. Η Γεωργία εισήγαγε μάρμαρα κυρίως από την Τουρκία και γρανίτη από την Βραζιλία. Τέλος η Νέα Υόρκη εισήγαγε μάρμαρο κυρίως από την Ιταλία και γρανίτη από την Ινδία.

 

Τα στατιστικά στοιχεία προήλθαν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης (Harmonized System – HS Codes):

680221 Marble, Travertine A Alabaster, Cut, Flat.

680291 Marble, Travertine And Alabaster, Workd, Nesoi.

680223 Granite Mon Or Bldg Stone Smply Cut Or Sawn.

680293 Granite, Nesoi

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]