ΟΛΘ: Ανοδική πορεία το 2019, επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη το 2020

Με αυξημένα μεγέθη τόσο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων όσο και συμβατικού φορτίου έκλεισε το 2019 για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο του ίδιου του Οργανισμού, διακινήθηκαν από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 448.766 TEUs και από το Συμβατικό Λιμάνι 4.470.881 τόνοι γενικού και χύδην φορτίου, σημειώνοντας αύξηση +6% και +19% αντίστοιχα στους δύο τομείς, σε σχέση με το 2018.

“Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σταθερά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επεκτείνοντας τις συνεργασίες του τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις γειτονικές χώρες”, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

“Η υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της Επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, θα παράσχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και θα καταστήσει το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ουσιαστικό Μεταφορικό Κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης.

Η σταθερή αύξηση της ζήτησης παροχής λιμενικών υπηρεσιών και η αύξηση του μεγέθους των εξυπηρετούμενων πλοίων αποδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή σταδιακά ευοδώνεται”, καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΛΘ.

Στο μεταξύ, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρώτο στάδιο (προεπιλογή) του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση της 6ης προβλήτας του λιμένος της Θεσσαλονίκης, ενός έργου ενδεικτικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων του πρώτου σταδίου έχει οριστεί η 7η Φεβρουαρίου, ενώ η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών και η ανακήρυξη του αναδόχου εκτιμώνται τον Απρίλιο του 2020. 

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εργασιών, την κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθείας προέκτασης του ήδη υφιστάμενου, με ελάχιστο συνεχές μήκος 440 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -17.60 μέτρων από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας.Το έργο αυτό θα επιτρέψει στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης να δέχεται µεγάλα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, µεγέθους New Panamax, με στόχο να αυξήσει τους όγκους διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων και να ανταγωνιστεί ισότιμα άλλα περιφερειακά λιµάνια.

Η ολοκλήρωση του έργου, εάν τηρηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, ορίστηκε το 2023. Επίσης, θα προκηρυχθούν δυο ακόμη ξεχωριστοί διαγωνισμοί, ένας ύψους 30 εκατ. για έργα εξοπλισμού και ένας 20 εκατ. για συνοδευτικά έργα. 

Πηγή: amna.gr