Ποια επεξεργασμένα φυσικά πετρώματα εισήγαγε περισσότερο η Ιαπωνία το 2017

Epiroc banner ad

Η Ιαπωνία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγορές των επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων στον κόσμο. Ωστόσο ποιο απ’ όλα εισήγαγε περισσότερο το 2017?

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα του International Trade Centre και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τα επεξεργασμένα φυσικά πετρώματα που εισήγαγε περισσότερο η Ιαπωνία το 2017 σύμφωνα με τους κωδικούς δασμολογίου.

Η Ιαπωνία από το 2013 μειώνει τις εισαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων σχεδόν σε όλους τους κωδικούς δασμολογίου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μεταξύ 2013 – 2017 η συνολική αξία εισαγωγών μειώθηκε -40% και η ποσότητα -35%.

Από τα επεξεργασμένα φυσικά πετρώματα που εισήγαγε η Ιαπωνία το 2017 ξεχωρίζουν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο επεξεργασμένος γρανίτης με τον κωδικό δασμολογίου 680293.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε αναλυτικά τις εισαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Ιαπωνίας σύμφωνα με τον κωδικό δασμολογίου με τις μεταβολές σε αξία, ποσότητα και τιμή ανά τόνο μεταξύ 2016 – 2017 και τα μερίδια της αξίας και της ποσότητας επί των συνολικών εισαγωγών του 2017.

Όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα η Ιαπωνία το 2017 εισήγαγε  με υψηλότερη τιμή ανά τόνο, σε σχέση με το 2016, στον κωδικό δασμολογίου 680291 +5,17%, στον 680300 +12,65%, στον 680223 +15,9% και στον 680210 +32,4%. Αντίθετα με χαμηλότερη τιμή ανά τόνο εισήγαγε στον κωδικό δασμολογίου 680293 -2,57%, στον 680299 -1,76%, στον 680292 -1,32%, στον 680221 -6,34% και στον 680229 -2,28%.   

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Ιαπωνία προμηθεύεται επεξεργασμένα φυσικά πετρώματα σχεδόν αποκλειστικά από την Κίνα.

*Τα στατιστικά δεδομένα του επεξεργασμένου γρανίτη προκύπτουν από τους παρακάτω κωδικούς δασμολογίου (Harmonized System Codes):

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680299: Monumental or building stone, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding calcareous stone, granite and slate, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, articles of fused basalt, articles of natural steatite, ceramically calcined, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680300: Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate (excluding slate granules, chippings and powder, mosaic cubes and the like, slate pencils, and ready-to-use slates or boards with writing or drawing surfaces).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680292: Calcareous stone, in any form (excluding marble, travertine and alabaster, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680210: Tiles, cubes and other processed articles of natural stone, incl. slate, for mosaics and the like, whether or not rectangular or square, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square of side of < 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder of natural stone, incl. slate.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680229: Monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding marble, travertine, alabaster, granite and slate, those with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

Πηγή: Stonenews.eu, ITC