Σύγκριση των εξαγωγών γρανίτη πρώτου τριμήνου 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιταλία, Ισπανία. Ποια χώρα αύξησε τις εξαγωγές γρανίτη περισσότερο? 

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αναλύει συγκριτικά τις εξαγωγές του πρώτου τριμήνου 2021 των κύριων προμηθευτών γρανίτη παγκοσμίως, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιταλία, Ισπανία. Η σύγκριση περιλαμβάνει τις συνολικές αξίες εξαγωγές γρανίτη, ακατέργαστου και επεξεργασμένου, μεταξύ τριών διαφορετικών χρονικών διαστημάτων:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad
  • Πρώτο Τρίμηνο 2020 – Τέταρτο Τρίμηνο 2020
  • Πρώτο Τρίμηνο 2020 – Πρώτο Τρίμηνο 2021
  • Τέταρτο Τρίμηνο 2020 – Πρώτο Τρίμηνο 2021

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) της αξίας εξαγωγών ανά προμηθεύτρια χώρα και χρονικό διάστημα:

Στον πίνακα παρατηρούμε ότι η Ινδία και η Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που κατέγραψαν αύξηση στις εξαγωγές και στα τρία χρονικά διαστήματα. Βλέπουμε ότι η Κίνα κατάφερε να ξεπεράσει το σοκ από το ξέσπασμα της πανδημίας και των lockdown αυξάνοντας ραγδαία τις εξαγωγές της το Τέταρτο Τρίμηνο 2020. Μεταξύ Τέταρτου Τριμήνου 2020 και Πρώτου Τριμήνου 2021 παρατηρούμε την μεγάλη πτώση των εξαγωγών της Κίνας και την πολύ μικρότερη της Βραζιλίας και της Ιταλίας που ήταν αναμενόμενη με δεδομένο ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2020 ήταν το τρίμηνο με τις υψηλότερες εξαγωγές.

Η Κίνα με αναλογία περίπου 99% επεξεργασμένα κατέγραψε την υψηλότερη αξία εξαγωγών από τις υπόλοιπες χώρες και στα τρία τρίμηνα. Ακολουθεί η Ινδία με 63% επεξεργασμένα και 37% ακατέργαστα, η Βραζιλία με 79% επεξεργασμένα και 21% ακατέργαστα, η Ιταλία με 95% επεξεργασμένα και 5% ακατέργαστα και τέλος η Ισπανία με 73% επεξεργασμένα και 27% ακατέργαστα.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]