ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Η κίνηση των εξαγωγών-εισαγωγών διακοσμητικών πετρών Ιανουάριος- Οκτώβριος 2020

Οι εξαγωγές διακοσμητικών πετρών της Βραζιλίας ανήλθαν σε 798,0 εκατομμύρια δολάρια και σε ποσότητα 1,81 εκατομμύρια τόνους για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, με αρνητική διακύμανση 7,67% και 0,47% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2019. 

Οι εισαγωγές τεχνητών πετρωμάτων ανήλθαν σε 55,4 χιλιάδες τόνους και εκείνα του φυσικού πετρώματος, 31,5 χιλιάδες τόνοι, πλησιάζοντας εκείνα του 2018 και του 2019. Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχαν οι παραγωγοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα του μαρμάρου, ο μηνιαίος και συσσωρευμένος αριθμός εξαγωγών και εισαγωγών (οι εισαγωγές περιλαμβάνουν επίσης τεχνητά πετρώματα), υποδηλώνουν μια σαφή ανάκαμψη στις αστικές κατασκευές στις εγχώριες και ξένες αγορές. 

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Οι εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων της Βραζιλίας, οι οποίες παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο, αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές του 2018 και να προσεγγίσουν, ή ακόμη και να ξεπεράσουν, αυτές του 2019. Σε αυτήν την περίπτωση, τονίζεται ότι  ο δείκτης του συσσωρευμένου φυσικού όγκου των εξαγωγών φυσικών πετρωμάτων αυξήθηκε από -6,1% τον Ιανουάριο-Ιούνιο, σε -0,47% τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2020, ενώ η μεταβολή των εσόδων αυξήθηκε από -18,9% στο -7,7%, τις ίδιες περιόδους. Η αύξηση σχετίζεται κυρίως με τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εισαγωγές φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων έδειξαν σημαντική ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, οι εισαγωγές υλικών φυσικών πετρωμάτων, ανήλθαν σε 5,1 χιλιάδες τόνους, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 76% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων μηνών και 155% σε σύγκριση με τη χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε μέχρι τώρα , τον Μάιο (2,0 χιλιάδες τόνοι). Ο αρνητικός αντίκτυπος του κορονοϊού έχει ξεπεραστεί για τον τομέα των διακοσμητικών πετρών στην εγχώρια και ξένη αγορά. Διατηρώντας αυτήν την τάση των εξαγωγών διακοσμητικών πετρών της Βραζιλίας, με βάση την εξαγωγή πλακών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν αναμένεται καμία σημαντική αλλαγή στον κύκλο εργασιών των εξαγωγών.

Πηγή ειδήσεων: ice.it, ABIROCHAS – GEOLOGIST CID CHIODI FILHO