Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρων της Ελλάδας: 1o τρίμηνο 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας το Φεβρουάριο του 2020, το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της χώρας κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς και το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο του 2019.

Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 παρουσίασαν μια αρκετά μεγάλη μείωση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους. Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, ξεπερνώντας το ποσοστό του 50%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, τα νέα είναι πιο ενθαρρυντικά καθώς υπήρξε μια ελαφριά αύξηση τόσο της αξίας όσο και της ποσότητας των εξαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019. Αντίθετα, οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου ακολούθησαν μια μικρή πτωτική τάση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 η Ελλάδα εξήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 27,34 εκατομμυρίων ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 35,66 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους