Η κρίση στην Ερυθρά θάλασσα έχει πιο γρήγορο αντίκτυπο απ’ ότι ο COVID στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές

Photo by Rinson Chory on Unsplash
Eltrak banner ad

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει προκαλέσει εκτεταμένη αναστάτωση στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, οδηγώντας σε αυξήσεις των τιμών και των χρόνων παράδοσης των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Xeneta, σχεδόν τα 2/3 των ναυτιλιακών εταιρειών δεν μεταφέρουν πλέον τα εμπορευματοκιβώτιά τους με τους όρους των ήδη συμφωνηθέντων συμβολαίων ως αποτέλεσμα της κρίσης αυτής.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ανώνυμης δημοσκόπησης μεταξύ των πελατών της Xeneta, προέκυψε ότι «η κατάσταση στο εμπόριο αλλάζει σε καθημερινά. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι ναυτιλιακές επιβεβαίωναν ότι τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονταν με MCQ (δέσμευση ελάχιστης ποσότητας) στη συμβατική τιμή. Σήμερα, οι ίδιες οι εταιρείες αναφέρουν ότι θέλουν να προχωρήσουν σε προσαυξήσεις».

Πάντως, η Xeneta τονίζει ότι η κρίση της Ερυθράς θάλασσας έχει πιο ξαφνικό και γρήγορο αντίκτυπο στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές σε σχέση με τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έλλειψη χωρητικότητας που προκαλείται στην Άπω Ανατολή λόγω μη έγκαιρης επιστροφής των πλοίων για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρησή τους αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής, με τις εταιρείες να προτίθενται να καταβάλλον υψηλότερο τίμημα για να εξασφαλίσουν ότι το φορτίο τους θα βρίσκεται στο επόμενο διαθέσιμο πλοίο.

Το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει την αύξηση των θαλάσσιων ναύλων 52 ημέρες μετά την έναρξη τόσο της επιδημίας COVID-19 όσο και της κρίσης στην Ερυθρά θάλασσα.

Πηγή: www.metaforespress.gr