Οι εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Eltrak - Cat banner ad

Τι εισάγει περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

Με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία για το Brexit, το Stonenews.eu παρουσιάζει τις εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη του Ηνωμένου Βασιλείου από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat οι εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε τις συνολικές εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην σκιά του Brexit οι συνολικές εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αντίθετη πορεία. Μεταξύ 2015 – 2017 οι εισαγωγές από την Ευρώπη αυξήθηκαν ενώ αντίθετα οι συνολικές μειώθηκαν. Η αβεβαιότητα που ακολούθησε το δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016 αποτυπώνεται στις μεταβολές της αξίας εισαγωγών μεταξύ 2016 – 2017 όπου οι εισαγωγές από την Ευρώπη κατέγραψαν αύξηση 12,8% και οι συνολικές πτώση 12,4%.

Το διάστημα 2015 – 2019 το μερίδιο των χωρών μελών της Ένωσης επί των συνολικών εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου κυμάνθηκε περίπου στο 17%. Αναλυτικότερα στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα μερίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των συνολικών εισαγωγών.

Κύριοι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ιταλία και η Ισπανία ενώ από τις υπόλοιπες χώρες είναι η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.