Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ιταλίας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

H Ιταλία, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της, κατάφερε να διατηρήσει τις εξαγωγές μαρμάρου σε υψηλό επίπεδο

H Ιταλία, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της, κατάφερε να διατηρήσει τις εξαγωγές σε υψηλό επίπεδο χάρη στον επαγγελματισμό και το σθένος επιχειρήσεων και εργαζομένων. Τηρουμένων των αναλογιών η Ιταλία το 2020 συγκράτησε την πτώση των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας μείωση στην συνολική αξία κατά -21,12% και την ποσότητα κατά -29,48%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μηνιαίες μεταβολές (%) στις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της Ιταλίας μεταξύ 2019 2020.

Το πρώτο εξάμηνο 2020, το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και τα lockdown, οδήγησαν στην ραγδαία πτώση των εξαγωγών σε σχέση με το 2019 κατά -30,55% στην αξία και -40,86% στην ποσότητα. Το δεύτερο εξάμηνο, παρά το νέο κύμα της πανδημίας COVID-19, οι εξαγωγές βελτιώνονται και καταγράφουν μείωση σε σχέση με το 2019 κατά -12,04% στην αξία και -18,27% στην ποσότητα.

Η πτώση στα ακατέργαστα μάρμαρα ήταν μεγαλύτερη λόγω της μείωσης των εξαγωγών προς τους κύριους προορισμούς Κίνα και την Ινδία. Συγκεκριμένα μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία κατά -34,13% στην αξία και -35,55% στην ποσότητα. 

Στα επεξεργασμένα μάρμαρα η πτώση ήταν πολύ μικρότερη από τα ακατέργαστα κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και του περιορισμού της πτώσης προς τις Η.Π.Α.. Μεταξύ 2019 – 2020 η μείωση καταγράφηκε μείωση στην αξία κατά 15,02% στην αξία και 15,18% στην ποσότητα.

Ο μήνας με τις χαμηλότερες εξαγωγές ήταν ο Απρίλιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Οκτώβριος. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]