Οι πόλεις με τον μεγαλύτερο κίνδυνο φούσκας στην αγορά ακινήτων

Photo by Anatolii Nesterov on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad

Λόγω των χαμηλών επιτοκίων που ίσχυαν την τελευταία δεκαετία, πολλές αγορές ακινήτων είχαν βιώσει σημαντική αύξηση στις τιμές από το 2010. Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για την δημιουργία φούσκας στην αγορά ακινήτων, όπου οι τιμές έχουν ανέλθει πολύ πέρα από την πραγματική τους αξία.

Το UBS Global Real Estate Bubble Index εξετάζει την αγορά ακινήτων σε 25 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως και τους αποδίδει βαθμολογία από -0,5 έως 2,0 για να δείξει τον κίνδυνο φούσκας. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο ανισορροπημένη είναι η αγορά, με αυτές που ξεπερνούν το 1,5 να αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φούσκας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ήταν η πηγή ζωής των παγκόσμιων αγορών κατοικιών την τελευταία δεκαετία, οδηγώντας τις τιμές σε ιλιγγιώδη ύψη. Ωστόσο, το απότομο τέλος του περιβάλλοντος των χαμηλών επιτοκίων έχει αλλάξει το τοπίο. Κατά μέσο όρο από όλες τις πόλεις, το περασμένο έτος, οι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό τιμές των κατοικιών έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Όπου η χρηματοδότηση της κατοικίας βρισκόταν ήδη σε προσιτά όρια με χαμηλά επιτόκια, τα υψηλότερα επιτόκια σχεδόν αναπόφευκτα οδήγησαν σε πτώση της τοπικής ζήτησης. Εάν μια αγορά χαρακτηριζόταν από σημαντική αποσύνδεση των τιμών αγοράς από τα ενοίκια, η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων μετατόπισε τη ζήτηση πίσω στην αγορά ενοικίων. Στις αγορές κατοικιών που χρηματοδοτούνταν κυρίως βραχυπρόθεσμα, οι ιδιοκτήτες ένιωσαν αμέσως το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αναγκάστηκαν να δεχτούν χαμηλότερες τιμές κατά την πώληση. Όταν οι αγορές προς ενοικίαση έγιναν δημοφιλείς κατά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων, οι εκπτώσεις λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της μείωσης της κερδοφορίας ενίσχυσαν την διόρθωση.

Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζονται τα δεδομένα και συνοδεύονται με γραφική αναπαράσταση των αλλαγών στις τιμές των ακινήτων το τελευταίο έτος.

Πηγή: www.visualcapitalist.com