Ομάν: Το Κέντρο Βιομηχανικής Καινοτομίας αναπτύσσει νέα προϊόντα μαρμάρου

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης του βιομηχανικού τομέα του μαρμάρου γίνονται στο σουλτανάτο του Ομάν, καθώς το Κέντρο Βιομηχανικής Καινοτομίας έχει αναπτύξει περισσότερα από 18 καινοτόμα προϊόντα από μάρμαρο και παράλληλα υποστηρίζει τεχνικά και οικονομικά εταιρείες για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα του μαρμάρου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, περισσότεροι από 127.000 τόνοι μαρμάρινων προϊόντων εξήχθησαν χερσαία, μέσω θαλάσσης πάνω από 150.000 τόνοι και 10.000 τόνοι αεροπορικώς.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Προώθησης Επενδύσεων (MoCIIP) δήλωσε αναφορικά με τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της πολιτείας: «Το Κέντρο Βιομηχανικής Καινοτομίας έχει αναπτύξει περισσότερα από 18 καινοτόμα προϊόντα από μάρμαρο Ομάν, έχει εργαστεί για να εντοπίσει σχεδόν 100 καινοτόμες ευκαιρίες στον τομέα, πραγματοποίησε μια προκαταρκτική μελέτη για 25 ευκαιρίες, δημιούργησε μια μεσαία και μικρή εταιρεία και υποστήριξε επτά εταιρείες τεχνικά και οικονομικά για τη βελτίωση των εργασιών τους. Αυτό αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Υπουργείου που στοχεύουν στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα στο Σουλτανάτο και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων του, στην αύξηση της συμβολής του μαρμάρου στον ΑΕΠ και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του στις τοπικές και παγκόσμιες αγορές”, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Ο Marwan bin Khamis Al Muqbali, ειδικός βιομηχανικής καινοτομίας, δήλωσε: «Τα προϊόντα μαρμάρου του Σουλτανάτου χαρακτηρίζονται από ποιότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αγοράς. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που στοχεύει στη μετατροπή της βιομηχανίας μαρμάρου στο Σουλτανάτο, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική. Μεταξύ των ενεργειών που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι συνέντευξη 31 διεθνών εμπειρογνωμόνων στον τομέα του μαρμάρου, επανεξέταση σε 112 έρευνες και μελέτες, και προσδιορισμός περίπου 100 καινοτόμων ευκαιριών στον τομέα του μαρμάρου και μια προκαταρκτική μελέτη για 25 ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων 12 ευκαιριών για τη βελτίωση των λειτουργιών και 13 νέων καινοτόμων ευκαιριών, ενώ ήδη έχουν γίνει πράξη πέντε ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν. Επί τόπου, έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 18 καινοτόμα πρωτότυπα προϊόντων.”

Πηγή: timesofoman.com